Idősek Klubja

Idősek Klubjadscf5288

Cím: 4472 Gávavencsellő Toldi út 47.

Telefon: 06-20/552-64-99

Intézményvezető: Galambosiné Bistei Gabriella

Terápiás munkatárs: Bodóné Szőnyi Erzsébet

Gondozó: Hengsperger Péterné

 

 

Az intézmény nyitvatartási rendje:

Az intézmény hétfőtől – péntekig reggel  07.30 órától –16.00 óráig tart nyitva.

 

A nappali ellátás célja, feladata:

Célja: A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő:

 • 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezheti az ellátottak napközbeni étkeztetését.
 • A demens személyek nappali ellátása az Idősek Klubja szervezeti egységében belül kerül megszervezésre. A demens személyek nappali ellátása keretében a Demencia Centrum demencia kórképet igazoló szakvéleményével rendelkező személyeket látjuk el.

A szolgáltatás feladata

 • Szükség szerint egészségügyi ellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése,
 • igény szerinti étkeztetés megszervezése,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése,
 • szabadidős programok szervezése sajtótermékek, könyvek, kártya, társasjátékok
 • tömegkommunikációs eszközök biztosítása, rendezvények szervezése,
 • az egészségügyi ellátás körébe felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, mentális gondozás,
 • demensek részére rendszeres, mentális foglalkozások.

Ünnepekhez kötődő feladatok:

 • Farsangi mulatság,
 • Nőnap,
 • Húsvét,
 • Anyák napja,
 • Névnapok, születésnapok megtartása,
 • Idősek Világnapja
 • Halottakról való megemlékezés,
 • Mikulás,
 • Karácsony,
 • Készségfejlesztő foglalkozások,
 • Környezetgondozás, stb.

Szabadidős programok:

 • Kerti mulatság,
 • Társasjátékozás,
 • Szellemi, ügyességi vetélkedők,
 • Kirándulások igény szerint

Demens személyek nappali ellátását biztosító részleg az SzCsM 84/A. § (2) bekezdés szerint demens személyek nappali ellátása (továbbiakban: demens részleg) más nappali ellátás részeként is kialakítható.

Célunk, hogy a demenciával küzdő idős emberek mindig az állapotuknak leginkább megfelelő ellátásában részesüljenek.

Demens betegek esetében rendkívül fontos a strukturált napirend kialakítása. Fontos az egyéni

igények és személyiségek figyelembe vétele. Olyan tevékenységeket kell biztosítani, melyek megfelelnek a még meglévő képességeiknek, és kellő sikerélményt jelentenek számukra. A jó foglalkozás hozzájárul a pozitív érzelmekhez, segíti a képességek megőrzését, a kommunikációt és a közösségbe integrál. Szeretnénk elérni, hogy a demensek is bekapcsolódjanak az Idősek Klubja rendezvényeibe, programjaiba. Az ilyen alkalmak az együtt – élmény  többletét nyújtják.

Intézményünkben az Idősek Klubja igénybevétele - mint szociális alapszolgáltatás - térítésmentes, térítési díjat az étkeztetés igénybevételéért kell fizetni a Fenntartó által megállapított rendeletben foglaltak szerint.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, írásbeli vagy szóbeli indítványára történik.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve, a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta önállóan, terjeszti elő.

bottom logo