×

Figyelmeztetés

JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 62

Gávavencsellői Csicsergő Óvoda

Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde

Székhely

Elérhetőség:

4471 Gávavencsellő, Petőfi utca 5.

Tel: 06-42-333-642

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A 2019/2020. nevelési évet az önkormányzat hozzájárulásának és egy nyertes pályázatnak köszönhetően már új épületben kezdhettük meg. A 3-7 éves gyermekek nevelésére ideális körülményeket teremtő épület minden igényt kiszolgál, kielégít.

A csoportszobák tágasak, világosak, esztétikusan berendezettek, megfelelő teret biztosítanak a változatos tevékenységformákhoz. A csoportszobák eszközállománya a kompetencia alapú és az integrációs pályázatoknak köszönhetően minőségi javuláson ment keresztül. Az óvodapedagógusok folyamatosan törekednek a természetes anyagok beszerzésére, a bútorzat, valamint a szövetek szín- és ízlés harmóniájára. A csoportszobák „kuckóinak” kialakítása, a dekorációk, az egyedi színfoltok mind az óvodapedagógusok nagyfokú kreativitását, kifinomult ízlését tükrözik.

A fejlesztőszoba lehetőséget teremt az egyéni fejlesztésekre, logopédiai és gyógypedagógiai ellátásokra, tehetséggondozásra. A gyermekek sokoldalú mozgásfejlesztéséhez, szülői értekezletek lebonyolításához a tornaszoba biztosít lehetőséget. A napközben megbetegedett gyermekeket az óvodapedagógusok az orvosi szobában tudják elkülöníteni a szülő megérkezéséig. Minden csoport „külön” udvarrésszel rendelkezik, az udvarrészek esztétikusak és gondozottak. Füves, homokos, aszfaltozott terek biztosítják az alkalmas játszóterületet a gyermekek számára. Az udvari játékok az EU előírásoknak megfelelőek.

 

Telephely

Elérhetőség:

4471 Gávavencsellő, Hősök tere 1.

Tel: 06-42-206-062

Az épület teljesen akadálymentesített. Az óvoda 1 csoporttal működik. A heterogén életkorú gyermekek családias légkörben, otthonos környezetben tölthetik mindennapjaikat. A világos, színes csoportszoba, a gyermekek igényeihez igazodó berendezési tárgyak biztonságos színteret biztosítanak az ide járó gyermekek számára. A csoportszobához gyermekmosdó és öltöző tartozik. Az életkori sajátosságoknak megfelelő játékkínálat a lehetőségekhez mérten folyamatosan bővül. A bútorok, berendezési tárgyak nem újak, de jó állapotban vannak.

Az udvar virágos, füves, betonozott, napfényes és árnyékos részekkel, homokozókkal, udvari fajátékokkal rendelkezik, amely biztosítja a gyermekek mozgásterét, ügyességük, erőnlétük fejlődését. Pályázati pénzből a fajátékok alatt a gyermekek egészségét és épségét védő ún. ”esésbiztos” gumilapok lettek elhelyezve. Növényeink a gyönyörködtetésen és az árnyékoláson túl, jól szolgálják az évszakok változásainak nyomon követését, a környezet védelmének megalapozását.


Csoportok

A csoportok heterogén szervezésűek. A csoportot vezető óvodapedagógusok nevelő-oktató munkájukat gyermekközpontú szemlélettel, a gyermekek egyéni fejlődését, életkori sajátosságait, szükségleteiket szem előtt tartva, változatos tevékenységek, közvetlen tapasztalatszerzés lehetőségeit biztosítva valósítják meg. A csoportok élete rugalmas napi - és heti időbeosztás szerint szerveződik, a dajkák közreműködésével.

 

Személyi feltétel

A törvényi előírásoknak megfelelően a személyi feltételek biztosítottak. A nevelőtestület majdnem minden tagja 20-40 éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, szakmailag jól képzettek, és jól alkalmazkodnak a kor kihívásaihoz. Nyitottak, érdeklődőek, keresik a módszertani megújulás lehetőségeit.

Az intézményben 5 óvodai dajka, 1 pedagógiai asszisztens és 1 óvodai titkár segíti a csoportok és a vezetőség munkáját. Mind a pedagógiai asszisztens, mind a dajkák megfelelő hozzáértéssel vesznek részt a gyermekekkel kapcsolatos gondozási, nevelési feladatok ellátásában.

 

Szakmai munkánk

Intézményünk saját pedagógiai programmal rendelkezik. A program megírásakor figyelembe vettük a helyi sajátosságokat, az ide járó gyermekek és családok igényeit. Nevelési célunk sajátossága, hogy a kitűzött célokat olyan légkörben és szellemben kívánjuk megvalósítani, ahol a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségeinek megfelelően elősegítjük népi kultúránk, hagyományunk átörökítését, megőrzését, az egészséges életmód és környezettudatos nevelés megalapozását. Nevelőmunkánk során a gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére, nyitottságára, tevékenységvágyára építve igyekszünk azokat a képességeket, készségeket kialakítani, amelyek az önálló személyiség kibontakoztatását elősegítik. Programunk megvalósítása során arra törekszünk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, szívesen járjanak az óvodába. A szülők és partnereink elégedettek legyenek az óvodával, az óvodában folyó pedagógiai munkával.

Együttnevelésünk során biztosítjuk, hogy az eltérő fejlődésmenetű és sérült gyermekek differenciált, egyénre szabott, speciális pedagógiai gondozásban részesülnek.

A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését. Esélyteremtés, felzárkóztatás, hátránykompenzálás keretében kiemelten kezeljük a pedagógiai programunkban foglaltak szerint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. Arra törekszünk, hogy a gyermekek olyan nevelésben, fejlesztésben részesüljenek, amely elősegíti, hogy egyenlő esélyekkel, kudarcmentesen kezdhessék meg az iskolás éveiket. Feladatunk a hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek nyomon követése, a gyermekek, szülők segítése, a rendszeres óvodába járásuk figyelemmel kisérése, a megfelelő minőségű fejlesztésük biztosítása. Óvodánkban a tehetséggondozás két síkon történik. Egyrészt a csoportokban, másrészt a tehetséggondozó műhelymunkák keretében.

 

 

Egyesület

2014-ben megalakult a Gávevencsellői Csicsergő Óvoda Gyermekeiért Egyesület, amelynek célja az óvoda gyermekközösségének sokoldalú segítése, esélyteremtés, gyermekprogramok szervezése, hagyományápolás, egészséges életmódra nevelés, szakmai eszközök bővítése, az óvodai élet tartalmasabbá tétele. Az egyesület gazdálkodni a tagok által befizetett összegből, adományok, felajánlások gyűjtéséből tud.

 

 

Mini Bölcsőde

Elérhetőség:

4471 Gávavencsellő, Hősök tere 1.

Tel: 06-42-206-062

Kettő kisgyermekgondozó-nevelő és 1 bölcsődei dajka látja el a mini bölcsődei csoportban a 3 éven aluli gyermekek gondozását, nevelését, vezeti a gondozásában lévő gyermekek fejlődési lapját, ellátja az előírt adminisztrációs feladatokat.

A nevelési év minden napján gyermekközpontú, nyugodt, szeretetteljes, családias bölcsődei légkör megteremtését biztosítják, ahol az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével differenciáltan nevelik-gondozzák a gyermekeket. A kisgyermeknevelők a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva vesznek részt a gyermekek gondozásában-nevelésében, szükség esetén törekednek a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására. Hangsúlyozottan figyelnek a szülőkkel való őszinte bizalmon alapuló, segítő, partneri kapcsolat kialakítására.

Fontos, hogy olyan örömteli, játékos éveket biztosítsanak, amelyben a kisgyermekek észrevétlenül tanulnak, fejlődnek. Arra törekednek, hogy a gondjainkra bízott gyermekek az őket körülvevő világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberekké váljanak.

 

 

bottom logo