Bizottsági meghívó

 

M E G H Í V Ó

 

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságát

Település és Gazdaságfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottságát

 

2020. szeptember 23-án (szerdán) 1630 órára

 

a Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Nagytermében tartandó ülésére összehívom, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

 

Tervezett együttes ülés napirendi pontjai:

 

 • Előterjesztés Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Berecz János polgármester, Bakos Tóth Ildikó Jegyző

 • Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására pályázat benyújtására

Előterjesztő: Berecz János polgármester

 • Előterjesztés önkormányzati vagyon hasznosítására

Előterjesztő: Berecz János polgármester

 • Előterjesztés a 38. számú főút összekötő út I. szakasz engedélyes tervének elkészítésére beérkezett árajánlatok elbírálása tárgyában hozott határozat módosításáról és a szerződéstervezetek jóváhagyásáról

Előterjesztő: Berecz János polgármester

 

Tervezett Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság napirendi pontjai:

 

 • Előterjesztés a Gávavencsellői Gazdaságfejlesztési Kft. 2019. évi mérlegének elfogadására

Előterjesztő: Bakos Boglárka ügyvezető

 

 • Előterjesztés a Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének 2020-2023. évekre szóló stratégiai ellenőrzési tervére

Előterjesztő: Bakos Tóth Ildikó jegyző

 • Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Bakos Tóth Ildikó jegyző

 • Előterjesztés a MEDI-AMB Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Kovács Krisztina ügyvezető

 • Előterjesztés iratrendezési ajánlat megtárgyalására

Előterjesztő: Bakos Tóth Ildikó jegyző

 • Előterjesztés a Kápolna u. 9. szám alatti rendőrség épületre kötött bérleti szerződés megújítására

Előterjesztő: Berecz János polgármester

Tervezett Települési és Gazdaságfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság napirendi pontjai:

 

 • Előterjesztés a II. számú háziorvosi körzet rendelési idejének felülvizsgálatára

Előterjesztő: Berecz János polgármester

 • Előterjesztés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletei módosításának kezdeményezésére

Előterjesztő: Bakos Tóth Ildikó jegyző

Zárt ülésen:

Előterjesztés Adj Esélyt Gávavencsellőnek! ösztöndíj pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Berecz János polgármester

Gávavencsellő, 2020. szeptember 17.

 

 

Csisztu Miklósné sk.

Pásztor Tibor sk.

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

Települési és Gazdaságifejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság elnöke

A kiadmány hiteléül:

Bakos Tóth Ildikó

 

Jegyző

 
Megjelent: 197 alkalommal Utoljára frissítve: péntek, 18 szeptember 2020 13:04
Értékelés:
(0 szavazat)

bottom logo